Zoekwoord: Nationale ombudsman


13 juni 2014 – De Nationale ombudsman is een onderzoek gestart naar de uitvoering van de Fraudewet. Deze wet geeft overheidsinstanties de mogelijkheid om uitkeringsfraude harder aan te pakken. Nu de wet ruim een jaar van kracht is, wil de ombudsman onderzoeken of de opgelegde boetes in verhouding staan tot de […]

Nationale ombudsman start onderzoek naar Fraudewet


26 maart 2014 – De Nationale ombudsman constateert in zijn jaarverslag over 2013 ‘Persoonlijk… of niet? Digitaal… of niet?’ dat de overheid de dienstverlening niet op álle burgers afstemt. Daardoor dreigt een grote groep burgers de regie op het eigen leven te verliezen en ontstaat er een kloof tussen burgers die […]

Nationale ombudsman ziet kloof tussen groepen burgers ontstaan