Zoekwoord: goed idee


Ik heb een goed idee voor mijn straat, buurt of wijk in IJsselmonde… en nu? Maak kennis met Thessa, Ben en Anneke die je op weg kunnen helpen. Ontdek welke middelen er beschikbaar zijn en waarvoor, succes met je idee in IJsselmonde!Kijk voor alle informatie: www.opzoomermee.nl, www.pit010.nl, www.rotterdam.nl/ijsselmonde.Nieuws, tips en […]

Hoe werkt een bewonersinitiatief in IJsselmonde?


Wethouder Louwes: ‘Kom maar op met uw ideeën’ Rotterdammers met een goed idee voor hun straat of buurt kunnen voortaan makkelijker budget aanvragen bij de gebiedscommissie. Om bewoners hierbij te ondersteunen wordt de kennis van Stichting Opzoomer Mee ingezet. Opzoomer Mee verzorgt de administratieve en inhoudelijk ondersteuning bij aanvragen tot € 10.000. […]

Indienen bewonersinitiatieven wordt makkelijker