Zoekwoord: Fraude


13 juni 2014 – De Nationale ombudsman is een onderzoek gestart naar de uitvoering van de Fraudewet. Deze wet geeft overheidsinstanties de mogelijkheid om uitkeringsfraude harder aan te pakken. Nu de wet ruim een jaar van kracht is, wil de ombudsman onderzoeken of de opgelegde boetes in verhouding staan tot de […]

Nationale ombudsman start onderzoek naar Fraudewet


De gemeente Rotterdam neemt juridische stappen tegen een voormalig ambtenaar. De man wordt verdacht van fraude. De fraude kwam aan het licht tijdens een onderzoek naar de acitiviteiten en boekhouding van DAAD, dat werklozen en bedrijven aan elkaar koppelde. In een brief aan de gemeenteraad schrijft wethouder Florijn dat uit […]

Rotterdamse ex-ambtenaar verdacht van fraude