Iedereen zal ontwaken maar niemand zal gedwongen zijn om dat aldus te doen


john_smallman_header

van Saul
27 Juli 2014 / John Smallman

Velen van jullie ondergaan grote stress en lichamelijke en emotionele ongemakken momenteel terwijl de energie niveaus van de Tsunami van Liefde intensiveren. Dit is te verwachten, dus ben niet gealarmeerd, ontspan je gewoon in het nu moment en sta deze energieën toe door je heen en uit je vandaan te stromen naar de gehele mensheid en naar Gaia zelf. Dit is wat jullie kwamen doen, jullie zijn gewoon vergeten hoe veeleisend het zou zijn aangaande jullie fysieke voertuigen, dus verzeker jullie ervan om regelmatig om hulp te vragen van jullie vrienden, gidsen, mentoren en engelen in de spirituele rijken. Wanneer jullie dat doen zullen jullie je beter voelen, gemakkelijker in staat om het ongemak te accepteren, en verzekerd van diens noodzakelijkheid als jullie frequenties stijgen om jullie en de mensheid voor te bereiden op jullie ontwaking.

Wij overspoelen jullie met spirituele hulp en assistentie maar de vele alarmerende gebeurtenissen die dwars over de wereld heen gebeuren leiden jullie af en trekken jullie omlaag in/naar de illusie waar jullie ernaar neigen om de pijn en het leiden binnen te gaan dat jullie daar zien. Zie de pijnen en het lijden, stuur Liefde en mededogen naar diegenen die erbij betrokken zijn, maar blijf ervan verwijderd – “Ben in de wereld maar er niet van.” Dit doen zal het veel gemakkelijker voor je maken om je met je intuïtie te verbinden, jouw hogere Zelf, en diegenen in de spirituele rijken die altijd paraat staan om jullie oproepen te beantwoorden … Ik beloof jullie dat er geen achtergrondmuziek zal zijn terwijl jullie wachten op de volgende beschikbare metgezel!

Wij willen jullie helpen, wij zijn hier om jullie te helpen, en wij reageren altijd op jullie individuele oproepen, helaas kan het zeer moeilijk zijn voor sommigen van jullie om onze aanwezigheid te bespeuren of te horen boven de afleidende beroering welke de illusie, jullie collectieve ego onophoudelijke gebruiken om jullie in/naar onenigheid te trekken. Het vergt welzeker veel oefening en persoonlijke discipline om te leren gemakkelijk en snel toegang te verkrijgen tot dat stille innerlijke heiligdom, maar ik verzeker jullie dat jullie het zeer zeker de inspanning waard zullen vinden. Zelfs de grote mystici en de geascendeerde meesters hebben moeilijkheden met het toegang verkrijgen tot dat innerlijke heiligdom wanneer zij belichaamd zijn, omdat het lagere frequentie niveau waarin de illusie jullie vasthoudt open is voor grote interferentie en “witte ruis”.

Herwaardeer al jullie dagelijkse zouden moetens en te doen lijsten frequent, elimineer realistisch datgene dat jullie niet langer meer dient, en geniet van het gereduceerde gevoel van stress en het resulterende gevoel van vrede/vreedzaamheid dat binnenstroomt wanneer jullie jezelf toestaan om vrij te zijn. Zoveel van wat jullie voelen dat jullie moeten of zouden moeten doen is oud karmisch afval waarmee jullie bevlekt raakten gedurende de eonen en wat vandaag geen validiteit meer heeft. Laat het gaan, diens lessen werden geleerd. Gebruik bleekwater als dat nodig is – langere perioden in meditatie!

Jullie werden vrij geschapen en jullie blijven vrij, eeuwig vrij, maar binnenin de illusie schijnt dit niet het geval te zijn. In feite, probeert de moderne medische wetenschap te bewijzen dat alles dat jullie doen veroorzaakt wordt door de stroom van verschillende chemicaliën door jullie zenuwstelsel. Vanzelfsprekend beïnvloeden drugs/medicijnen welzeker het gedrag, jullie menselijke zenuwstelsels zijn miniatuur drug productiefaciliteiten, en jullie persoonlijke houdingen sturen hen in ieder moment aan. Jullie kunnen altijd jullie houdingen veranderen, ongeacht hoe gedrogeerd/beïnvloed je ook bent (behalve wanneer je bewusteloos plat op je rug ligt), en dat is wat wij jullie gevraag hebben om te doen – heb alleen liefdevolle houdingen, en laat alle houdingen los welke niet in uitlijning met Liefde zijn. Dat is vrije wil.

Velen, echter, vinden het comfortabeler om vast te houden aan de oude liefdeloze houdingen omdat zij zich zonder hen niet veilig voelen. En in vroegere levens hebben jullie allemaal ernstig pijn, lijden en verraad ervaren. Het zijn dat soort van herinneringen, opgeslagen in jullie DNA die eruit gebleekt moet worden. Maar natuurlijk zullen jullie een veel beter oplosmiddel dan bleekwater gebruiken – Liefde! Liefde werkt altijd, bleekwater is veel minder betrouwbaar – zie de instructies en disclaimers van de fabrikanten!

Als je vrienden of geliefden hebt die klem lijken te zitten in de oude versleten houdingen en overtuigingen probeer hen dan niet over te halen om te veranderen, dit is voor hen zeer bedreigend. Ben gewoon liefdevol en accepterend van hen, ben mededogend maar ga geen verbintenis aan met te proberen deze houdingen te bediscussiëren, luister gewoon als zij behoefte hebben om te praten. Praten helpt hen frequent om duidelijker te zien, specifiek als zij geen behoefte voelen om hun posities te verdedigen.

Iedereen zal ontwaken maar niemand zal gedwongen worden om dat aldus te doen. Diegenen die dat in deze tijd niet kiezen zullen voortdurend nieuw kansen aangeboden krijgen om dat aldus te doen, en wanneer zij gereed zijn zullen zij baat van hen hebben. Daar is alleen de Ene, dus niemand kan er buiten gelaten, afgedankt, of in de steek gelaten worden. Het spel van afscheiding en verlating, de illusie, zal zolang duren als er mensen zijn die wensen om te spelen, maar het kan niet langer diegenen inperken of indammen die zouden willen ontwaken, de overgrote meerderheid van de mensen.

Jullie taak, jullie Lichtdragers en Wegwijzers, is om Liefde in actie te demonstreren. Jullie weten allemaal, diep binnenin jullie zelf, of je het nu wel of niet aan jezelf toegegeven hebt, dat jullie Liefde zijn, dat er niets anders is. Jullie zijn degenen die ervoor kozen en zich vrijwillig aanmelden om op de Aarde te zijn op dit punt in Haar evolutie om haar ontwaking te helpen door liefdevol in iedere situatie te zijn, in ieder moment, en met iedereen waarmee je omgaat.

Jullie herinneringen over deze keuze zijn zwak, moeilijk te betreden, en toch, wanneer jullie rustig zitten na te denken over jullie menselijke situatie, komt het jullie altijd voor dat de enige weg voorwaarts via Liefde is. Vaak komt dan jullie beredenerende geest binnen om jullie te vertellen dat, “Als iedereen zich zoals dat zou gedragen alles goed zou zijn, maar dat zij dat niet doen en dat zij dat niet zullen, dus wees verstandig en bescherm jezelf, laat je waakzaamheid niet verslappen of je zult gekwetst worden.” Als jij jezelf vangt defensief te zijn of zelfs dat je in de aanval gaat, stop, hergroepeer, vergeef jezelf, en begin opnieuw, liefdevol; dat aldus te doen is zeer ontwapenend voor jouw tegenstander.

Jouw taak is om dat intuïtieve gevoel te vertrouwen dat de enige weg voorwaart via Liefde is. Diep binnenin, zoals wij jullie blijven vertellen, weten jullie dat het waar is, omhels het, en houd dan van iedereen in/naar de ontwaking en breng jullie meest wonderbaarlijke taak tot bloei en voltooiing.

Met heel veel liefde, Saul.

Vertaling: Cobie de Haan

http://johnsmallman.wordpress.com

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *