Minder kinderen uit huis door nieuwe werkwijze bij Jeugdzorg


kindermisbruikJeugdzorg Rotterdam plaatst 33% minder kinderen uit huis dan voorheen. Deze vermindering is het gevolg van een nieuwe manier van werken waarbij het netwerk van het gezin wordt ingeschakeld.

Dit is de uitkomst van een pilot in Rotterdam-Zuid waarin Bureau Jeugdzorg nauw samenwerkt met andere instellingen, waaronder de Raad voor de Kinderbescherming. Onderzoeksbureau van Montfoort heeft de cijfers van de pilot vergeleken met die van de Rotterdamse noordoever waar nog op de reguliere wijze wordt gewerkt.

Intensief
In de nieuwe manier van werken wordt eerst gekeken wat probleemgezinnen en hun omgeving zelf kunnen doen aan hun situatie. Ze worden hierbij intensief begeleid.

Pas als vrijwillige hulpverlening niet werkt, wordt de standaardmethode voor jeugdbescherming in werking gezet en wordt een kind in een instelling of pleeggezin ondergebracht. Ook het aantal onder toezichtstellingen is afgenomen met 15% omdat steeds vaker wordt gekozen voor ambulante hulpverlening.

Aan de slag
Voorheen moest Jeugdzorg wachten tot de Raad voor de Kinderbescherming een onderzoek had afgerond en de rechter een maatregel had uitgesproken. Nu gaan de hulpverleners direct met het gezin ‘aan de slag’ waardoor een uithuisplaatsing vaak kan worden voorkomen. Zodra de problemen zijn gemeld, wordt een actieplan voor het gezin opgezet.

Nieuwe wet
De integrale manier van werken zal vanaf 1 januari 2015 in de hele Rijnmondregio worden ingevoerd. Op dat moment gaat de nieuwe Jeugdzorgwet in. Gemeenten worden dan verantwoordelijk voor de Jeugdzorg. Deze decentralisatie gaat gepaard met een bezuiniging van 15 procent.

Bron RTV Rijnmond

 

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *